fredag den 20. november 2015

Medarbejderdag på Houens Odde

Medarbejderdagen er en dag som afholdes én gang om året, hvor samtlige ansatte i KFUM-Spejderne er inviteret. Det gælder både fuldtidsansatte, deltidsansatte og projektmedarbejdere. Derfor var os GEÅ'er også med.

Sammenhæng

Temaet for dagen var sammenhængskraft, altså hvordan vi kan få organisationen til at hænge bedst muligt sammen, selvom vi er spredt udover Danmark. Derfor havde vi besøg af Henrik Andersen fra Job og Trivsel, som til daglig arbejder med rådgivning af virksomheder og private. Henrik holdt et oplæg om de faktorer som spiller ind, i forhold til at virksomheden føler sig som en samlet enhed. Dette gjorde han ud fra en række forskellige områder, som er vigtige at huske i det daglige arbejde.

Korpset

Udover temaet om sammenhæng, bød dagen også på en update omkring korpsets situation og hvad der rør sig, samt god mad og socialt samvær med kollegaer som vi ikke nødvendigvis ser til daglig. Da alle københavnerne var taget hjem besluttede nogle af os ansatte på Houens Odde os for, at slutte aftenen i kælderen med et spil pool, nu hvor vi har muligheden for det på centeret.

//Andreas

Ingen kommentarer:

Send en kommentar